mwbr.net
当前位置:首页 >> 3x减8x=84的解 >>

3x减8x=84的解

3x-8x=84 -5x=84 x=-84/5 x=-16.8

3×-8×=84 解:-5×=84 ×=84÷(-5) ×=-16.8

求采纳

3x减1/8x等于21解方程。 3x减1/8x等于21 (3-1/8)x=21 23/8x=21 x=21*8/23 x=168/23

8x-3x=105 解:(8-3)x=105 5x=105 x=21 希望能帮到你!

8x减3x等于5乘八这一题用解方程怎么算? 8x-3x=5*8 5x=40 x=8

: 8x+25=3x+25.5 8X-3X=25.5-25 5X=0.5 X=0.1

8x-3x=105 5x=105 x=21 如果你认可我的回答,请点击“采纳回答”,祝学习进步! 手机提问的朋友在客户端右上角评价点【评价】,然后就可以选择【满意,问题已经完美解决】了

8x减12乘4等于32 解: 8x-12×4=32 8x-48=32 8x=80 x=10 7x6加3x等于84 7×6+3x=84 42+3x=84 3x=42 x=14 18加4x等于42 18+4x=42 4x=24 x=6

(8-3)x=105 5x=105 x=21

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com