mwbr.net
当前位置:首页 >> 形容嗅觉的词语 >>

形容嗅觉的词语

珍味佳肴:在味觉和嗅觉上极令人喜欢的食物。 嗅觉的成语:十里飘香 珍味佳肴 味觉的成语:卧薪尝胆 津津有味 苦不堪言

形容嗅觉灵敏的成语:香气扑鼻 臭气薰天 沁人心脾 令人作呕 芬芳馥郁 嗅觉灵敏[ xiù jué líng mǐn ]:喻指对客观事物的辨别能力或敏感性。 相关成语: 香气扑鼻[ xiāng qì pū bí ]:芬芳的气味不待嗅而自入鼻中。形容芬芳的气味浓郁而四溢。 (...

闻香下马【读音】wén xiāng xià mǎ 【释义】正在骑马的人问道香味了下马来寻找。 【例句】这家的卤肉香飘十里,路人纷纷闻香下马。 令人作呕【读音】lìng rén zuò ǒu 【释义】比喻气味形状十分难闻难看,也指使人极端厌恶。 【例句】他的房间又...

芳香扑鼻 臭气熏天 沁人心脾 暗香疏影 班香宋艳 宝马香车 齿颊生香 春暖花香 撮土焚香 断香零玉 分香卖履 焚香顶礼 焚香礼拜 焚香膜拜 焚香扫地 膏泽脂香 古色古香 桂馥兰香 桂子飘香 国色天香 韩寿分香 韩寿偷香 红袖添香 花香鸟语 拣佛烧香 口...

嗅觉:十里飘香、珍味佳肴、桂子飘香、芬芳四溢、 日常生活中,描述嗅觉的词汇是很贫乏的,通常用一些其他描述气味:刺激性气味、特殊香味、臭鸡蛋味

描述嗅觉的词语: 酸-寒心酸鼻、醋海翻波 甜-甘之如饴,津津有味 苦-卧薪尝胆、苦不堪言 辣-毛热火辣、鼻头出火 希望帮到你 加油

酸-寒心酸鼻、醋海翻波甜-甘之如饴,津津有味苦-卧薪尝胆、苦不堪言辣-毛热火辣、鼻头出火

秀色可餐 xiù sè kě cān ㄒㄧㄨˋ ㄙㄜˋ ㄎㄜˇ ㄘㄢ 同义词——秀外慧中 国色天香 反义词——其貌不扬 面目可憎 秀色可餐xiù sè kě cānㄒㄧㄡˋ ㄙㄜˋ ㄎㄜˇ ㄘㄢ 语本晋.陆机.日出东南隅行:「鲜肤一何润,秀色若可餐。」形容女子的姿色非常秀美。...

关于嗅觉ABB的词语:香喷喷、酸溜溜、臭烘烘、香飘飘、臭乎乎、臭熏熏等。 香喷喷:形容香气四溢。 酸溜溜: 1、形容酸的味道或气味 2、形容轻微酸痛的感觉 3、形容轻微嫉妒或心里难过的感觉 4、形容爱引用古书词句,言谈迂腐(含讽刺意) 5、沙...

梅雪争春未肯降,骚人阁笔费评章。梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。 墙角数枝梅,凌寒独自开。 遥知不是雪,为有暗香来。 雨香飞燕促,风暖落花轻。 银瓶乍破水浆进,铁骑突出刀枪鸣。 只爱东山晴后雪,软红光里涌银山。 风吹柳花满店香,吴姬压酒...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com