mwbr.net
当前位置:首页 >> 小学生必背古诗75首较难的20首 >>

小学生必背古诗75首较难的20首

小学生必背古诗75首(新课标) 最难的就是字数最多的,或者字笔画比较多的生僻字!!! 1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春...

小学生必背古诗75首(新课标) 1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东...

1、《咏鹅》 唐·骆宾王 鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。白毛浮绿水,红掌拨清波。 2、《咏柳》 唐·贺知章 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。 3、《登鹳雀楼》 唐·王之涣 白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一...

小学生必背古诗75首(新课标) 1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东...

一、数字宫 请在下列诗句中填上恰当的数字。试一试看看自己能不能背诵出诗句所在的整首诗,并说出诗歌的作者和朝代。 春种( )粒粟 ( )月春风似剪刀 白发( )千丈 人间( )月芳菲尽 轻烟散入( )候家 毕竟西湖( )月中 ( )( )颗星天...

1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东到海,何时复西归? 少壮不努力...

我们这儿 小学生必背古诗是80首 背诵的顺序不一定一样 将我手头的80首古诗传给你 希望对你有用哦 小学必背80首古诗 1.长歌行 汉乐府 百川东到海,何时复西归? 少壮不努力,老大徒伤悲! 2.七步诗 (三国 ) 曹植 煮豆持作羹,漉菽以为汁。萁在釜...

小学生必背古诗75首 1、《咏鹅》 唐·骆宾王 鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。 白毛浮绿水,红掌拨清波。 2、《咏柳》 唐·贺知章 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。 3、《登鹳雀楼》 唐·王之涣 白日依山尽,黄河入海流...

咏鹅 唐 骆宾王 鹅,鹅,鹅,曲项向天歌。 白毛浮绿水,红掌拨清波。 回乡偶书 唐 贺知章 少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰。 儿童相见不相识,笑问客从何处来。 咏柳 唐 贺知章 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。 不知细叶谁裁出,二月春风似剪...

小学生必背古诗75首(新课标) 1江南 汉乐府 江南可采莲,莲叶何田田。 鱼戏莲叶间。 鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西。 鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。 2长歌行 汉乐府 青青园中葵,朝露待日晞。 阳春布德泽,万物生光辉。 常恐秋节至,焜黄华叶衰。 百川东...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com