mwbr.net
当前位置:首页 >> 请写出二首描写清明的古诗带拼音 >>

请写出二首描写清明的古诗带拼音

清明 杜牧 qīng míng shí jié yǔ fēn fēn 清 明 时 节 雨 纷 纷 , lù shàng xíng rén yù duàn hún 路 上 行 人 欲 断 魂 。 jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu 借 问 酒 家 何 处 有 , mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 牧 童 遥 指 杏 花 村 。

楼主你好。 打包给你 诗原文: 清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。 拼音: qing ming shi jie yu fen fen, lu shang xing ren yu duan hun, jie wen jiu jia he chu you, mu tong yao zhi xing hua cun. 翻译:...

拼音: qīng míng táng dài :dù mù qīng míng shí jiē yǔ fēn fēn ,lù shàng háng rén yù duàn hún 。 jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu ,mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 。 原文: 清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。 借问酒家何处有,牧童遥指杏花...

《清明》作者: 杜牧 (唐) 【qīng míng shí jiē yǔ fēn fēn】清明时节雨纷纷, 【lù shàng háng rén yù duàn hún 】路上行人欲断魂。 【jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu 】借问酒家何处有, 【mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn】牧童遥指杏花村。 注释...

qing ming shi jie yu fen fen, lu shang xing ren yu duan hun, jie wen jiu jia he chu you, mu tong yao zhi xing hua cun.

《清明》 (宋)王禹俏 无花无酒过清明,兴味萧然似野僧。 昨日邻家乞新火,晓窗分与读书灯。 《qīng míng 》 (sòng )wáng yǔ qiào wú huā wú jiǔ guò qīng míng ,xìng wèi xiāo rán sì yě sēng 。 zuó rì lín jiā qǐ xīn huǒ ,xiǎo chuāng fēn ...

qīnɡ mínɡ yè 《清明夜》 táng:bái jū yì 唐:白居易 hǎo fēnɡ lónɡ yuè qīnɡ mínɡ yè , bì qì hónɡ xuān cì shǐ jiā 。 好风胧月清明夜,碧砌红轩刺史家。 dú rào huí lánɡ xínɡ fù xiē , yáo tīnɡ xián ɡuǎn àn kàn huā 。 独绕回廊行复歇...

喜迁莺-清明节 作者:薛昭蕴 qīnɡ mínɡ jié , yǔ qínɡ tiān , dé yì zhènɡ dānɡ nián 。 mǎ jiāo ní ruǎn jǐn lián qián , xiānɡ xiù bàn lónɡ biān 。 清 明 节 , 雨 晴 天 , 得 意 正 当 年 。 马 骄 泥 软 锦 连 乾 , 香 袖 半 笼 鞭 ...

《清明》宋代:诗人,黄庭坚。佳节清明桃李笑(jiā jiē qīng míng táo lǐ xiào ),野田荒冢只生愁(yě tián huāng zhǒng zhī shēng chóu )。雷惊天地龙蛇蛰(léi jīng tiān dì lóng shé zhé ),雨足郊原草木柔(yǔ zú jiāo yuán cǎo mù róu ...

清明日曲江怀友 【唐】罗隐 jūn yǔ tián sū jí jiù yóu 君与田苏即旧游, wǒ yú jiāo fēn yì chóu móu 我于交分亦绸缪。 èr nián gé jué huáng quán xià 二年隔绝黄泉下, jìn rì bēi liáng qǔ shuǐ tóu 尽日悲凉曲水头。 ōu niǎo sì néngqí wù ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com