mwbr.net
当前位置:首页 >> 千字文有几个成语 >>

千字文有几个成语

1、川流不息 【拼音】:chuān liú bù xī 【解释】:川:河流。 形容行人、车马等像水流一样连续不断。 【出自】:梁·周兴嗣《千字文》:“川流不息;渊澄取映。” 2、夫唱妇随 【拼音】:fū chàng fù suí 【解释】:随:附和。原指封建社会认为妻...

成语千字文,由孙旭明先生花半年时间精作而成,共250个成语,1000字,无一字重复。

有教无类:类:类别。不管什么人都可以受到教育。 日省月试:省:检查;试:考核。每天检查,每月考核。形容经常查考。 造次颠沛:流离失所,生活困顿。 君子固穷:君子,有教养、有德行的人;固穷:安守贫穷。指君子能够安贫乐道,不失节操。 ...

天地玄黄 宇宙洪荒 日月盈昃 辰宿列张 寒来暑往 秋收冬藏 闰余成岁 律吕调阳 云腾致雨 露结为霜 金生丽水 玉出昆冈 剑号巨阙 珠称夜光 果珍李柰 菜重芥姜 海咸河淡 鳞潜羽翔 龙师火帝 鸟官人皇 始制文字 乃服衣裳 推位让国 有虞陶唐 吊民伐罪 周...

一字千金yīzìqiānjīn [释义] 增损一字;赏以千金。形容文辞精妙;不可更改。 [语出] 南北朝·钟嵘《诗品·古诗》:“文温以丽;意悲而远;惊心动魄;可谓几乎一字千金。” [辨形] “金”不能写作“斤”。 [近义] 一字千钧 一字一珠 字字珠玑 青钱万选 [...

千字文光这三个字不算成语 但千字文裏面有很多文字已经是成语了 如:寒来暑往,秋收冬藏等

多元输入法(多元汉字与图形符号输入法)可以迅速打出《千字文》: 简体《千字文》 天地玄黄,宇宙洪荒。日月盈昃,辰宿列张。 寒来暑往,秋收冬藏。闰余成岁,律吕调阳。 云腾致雨,露结为霜。 金生丽水,玉出昆冈。剑号巨阙,珠称夜光。 果珍...

1 民族神话 鸿蒙未辟,宇宙洪荒。亿万斯年,四极不张。 盘古开天,浊沉清扬。天高地厚,乾坤朗朗。 日月经天,星宿列张。江河行地,浩浩汤汤。 女娲补天,日月重光。夸父逐日,血气贲张。 精卫填海,荡气回肠。后羿射日,功德无量。 神话故事,...

关于《 千字文》 《千字文》根据史书记载,是南朝梁武帝在位时期(502 —549 年)编成的,其编者是梁朝散骑侍郎、给事中周兴嗣,古人多简称其为《千文》,它在“三、百、千”中虽排在最后,但其成书时间却是最早的,也是“三、百、千”中唯一确切知道...

A 川流不息[chuān liú bù xī] 【解释】:川:河流。形容行人、车马等象水流一样连续不断。 【出自】:南朝·梁·周兴嗣《千字文》:“川流不息,渊澄取映。”

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com