mwbr.net
当前位置:首页 >> 掠能组什么词? >>

掠能组什么词?

掠过、 劫掠、 掠夺、 掳掠、 掠影、 掠娶 抢掠、 掠视、 掠美、 梏掠、 掠治、 蹂掠、 掠阵、 抑掠、 掠拷、 盗掠、 毒掠、 掠抄、 掠理、 攻掠、 妆掠、 掠掳、 梳掠、 窃掠、 飞掠、 输掠、 掠海、 掠杀、 骚掠、 拷掠、 打掠、 拂掠、 掠卤...

侵掠、俘掠、删掠、剥掠、剽掠、劫掠、卤掠、壅掠、妆掠、寇掠、小掠、打掠、扫掠、抄掠、抑掠、抢掠、拂掠、拷掠、捶掠、掳掠、搒掠、搜掠、摽掠、擗掠、收掠、攻掠、敛掠、暴掠、杀掠、栉掠、栲掠、梏掠、梳掠、棰掠、楚掠、榜掠、残掠、毒掠...

● 掠 lüè 1. 夺取:~夺。~龋抢~。劫~。 2. 擦过:~视。浮光~影。 3. 拷打:~笞。~治。拷~。 4. 砍伐:~林。 5. 顺手抓取:随手~起一根棍子。

掠能组什么词: 掠夺 劫掠 掠影 掠过 掳掠 掠阵 扫掠 剽掠 攻城掠地 浮光掠影 奸淫掳掠 掠取 肆掠 摽掠 侵掠 抢掠 掠地 掠美 掠杀 虏掠 抄掠 梳云掠月 掠人之美 变后掠翼飞机 拂掠 不敢掠美 搒掠 掠劫 飞掠 掠美市恩 私掠 蹂掠 暴掠 拷掠 盗掠 ...

掠过、 劫掠、 掠夺、 掳掠、 掠影、 抢掠、 掠娶 掠视、 掠美、 掠拷、 梏掠、 抑掠、 掠治、 掠起、 蹂掠、 输掠、 掠阵、 攻掠、 毒掠、 窃掠、 拷掠、 掠掳、 掠抄、 梳掠、 掠海、 妆掠、 盗掠、 采掠、 掠杀、 打掠、 骚掠、 掠卤、 拂掠...

掠取的掠能组什么词 : 掠过、 劫掠、 掠夺、 掳掠、 掠影、 抢掠、 掠娶 掠视、 掠美、 掠拷、 梏掠、 抑掠、 掠治、 掠起、 蹂掠、 输掠、 掠阵、 攻掠、 毒掠、 窃掠、

掠夺、 浮光掠影、 掠视、 抢掠、 劫掠、 掠娶 掠美、 掠掳

谅、凉、椋、琼、晾、鲸,婛,倞,猄。 掠:[lüè] 释义:①夺取:~夺。~龋抢~。劫~。 ②擦过:~视。浮光~影。 ③拷打:~笞。~治。拷~。 ④砍伐:~林。 ⑤顺手抓取:随手~起一根棍子。 谅:[liàng] 释义:①宽恕:~解(jiě)。~察。体~...

可以,掠人,抢人的意思。 还有个成语是 掠人之美 lüè rén zhī měi 释义 掠:夺龋夺取别人的成绩、荣誉归自己所有。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com