mwbr.net
当前位置:首页 >> 古诗清明的意思是什么宋黄庭坚的 >>

古诗清明的意思是什么宋黄庭坚的

清明 朝代:宋代 作者:黄庭坚 佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁。 雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。 人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯。 贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。 清明时节,春雷万钧,惊醒万物,宇宙给大地带来了勃勃生机。 春雨绵绵...

《清明》宋代:诗人,黄庭坚。佳节清明桃李笑(jiā jiē qīng míng táo lǐ xiào ),野田荒冢只生愁(yě tián huāng zhǒng zhī shēng chóu )。雷惊天地龙蛇蛰(léi jīng tiān dì lóng shé zhé ),雨足郊原草木柔(yǔ zú jiāo yuán cǎo mù róu ...

《清明》 (宋)黄庭坚 佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁。 雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。 人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公候。 贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。

清明时节,桃李含笑盛开,但野田荒坟却是一片凄凉,另人哀愁的景象。唇雷惊天动地,惊醒了蛰伏的龙蛇,春天雨水充足,郊外原野上的草木长得很柔嫩。过去有个齐国人在坟墓前乞求祭品充饥,回家却向妻妾炫耀,说富人请他喝酒与此相反,晋国志士介...

宋代黄庭坚的《清明》里面“蛰”念:[zhé],意思是:动物冬眠。 《清明》 朝代:宋代 作者:黄庭坚 佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁。 雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。 人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯。 贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。 《清...

清明时节桃李盛开,但野田荒坟却一片荒凉(用对比),。春雷惊天动地,惊醒了冬眠的龙和蛇,这个时候雨水充足,郊外草木柔嫩。旗国有乞人在祭祀地方捡东西吃,回去告诉他的妻妾有富人请他吃饭,晋文公逼介子出来做官放火烧他,介子宁愿被烧死也不...

佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁. 雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔. 人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公候. 贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘. 清明时节,桃李含笑盛开,但野田荒坟却是一片凄凉,令人哀愁的景象.春雷惊天动地,惊醒了蛰伏的龙蛇,春天雨水充足,...

清 明 宋·黄庭坚 佳节清明桃李笑①,野田荒冢②只生愁。 雷惊天地龙蛇蜇③,雨足郊原草木柔。 人乞祭余骄妾妇,士甘焚死不公侯。 贤愚干载知谁是④,满眼蓬蒿⑤共一丘。 【注释】 ①桃李笑:形容桃花、李花盛开。 ②冢:坟墓。 ③蛰:动物冬眠。 ④是:对...

有么?不晓得 诗词拿来

黄庭坚的《清明》诗别有一格, 它从清明想到人们的各种活法, 想到了人生的不同价值。 它写的不仅是景,是情,更是理,是人生之理。 全诗是这样的: 清 明 佳节清明桃李笑,野田荒芜自生愁。 雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。 人乞祭余骄妾妇,...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com