mwbr.net
当前位置:首页 >> 表示说话的2字词有哪些 >>

表示说话的2字词有哪些

喃喃、细语、唧哝、喁喁、呢喃。 一、喃喃 白话释义:低声说话的声音:~自语。 出处:《韦护》第三章:“ 丽嘉 骇得不知所措的望着珊珊 ,喃喃的喊着奇怪。” 朝代:近代 作者:丁玲 二、细语 白话释义:低声细说。 出处:《拜新月》诗:“细语人...

讨论 商议 闲聊 言语 议论 商榷 研究 唠叨 教训 呵斥 谩骂 诅咒 声讨 呼叫 磨叽 解说 介绍

说话 谈话 讲话 叙述 陈述 复述 申述 说明 说 (説) shuō 用话来表达意思:说话。说明。演说。解说。 介绍:说合(a.从中介绍;b.商议;c.说和。“合”均读轻声)。说媒。 言论,主张:学说。著书立说。 责备:数说。

表示说的两个字词语有谈论、演讲、说话、谈话、讲话、叙述、陈述、复述、申述、说明、声明、讲明、辩论、议论、讨论、商谈、哈谈、商量、畅谈、商讨。 1、谈论,拼音tán lùn,是指以谈话的方法表示对人对事的看法。巴金 《寒夜》二五:人们带笑...

1、 复杂 [fù zá] [释义] [事物的种类、头绪等] 多而杂;具有各种不同的,而且常是数量众多 。 [造句]事情比较复杂,我先说说它的轮廓。 2、 多样 [duō yàng] [释义] 多种样式。 [造句]红叶的种类多种多样,我们可以通过形状将它们分辨出来。 3、...

谈心。对话。道来。吐露。轻言。诽谤。污蔑。造谣。传言。说明。说法。细说。评说。谣传。口述。代言。言谈。 论说。说情。游说。胡言。奇谈。美言。狂言。狂吠。叫嚣。讳言。言者。言语。诺言。难言。纳言。直言。微言。 辩说。喊话。说话。谎...

说服 说明 说客 说辞 说言 说项 说法 说唱 说教 说谎 说话 说道 说嘴 说词 说部 说笑 说文 说合 说事 说好 说书 说白 说帖 说问 说情 说和 说理 说破 说舌 说是 说媒 说头 说穿 说剑 说然 说怿 说亲 说口 说阔 说泛 说铃 说开 说啥 说陈 说知 说...

精辟 简洁 独到 优美 流畅 流利 幽默 生动 通俗 亲切 贴切 响亮 洪亮 轻快 低沉 浑厚 细微 尖锐 沉吟 嗫嚅 罗嗦 清脆 平和 平静 安详 粗鲁 刻薄 悦耳 甜美 清澈

表示生气的二字词语有:怒目、瞪眼、愤怒、发怒、动怒等。 1、怒目[ nù mù ] 解释:嗔怒睁目。 晋 刘伶 《酒德颂》:“闻吾风声,议其所以。乃奋袂攘衿,怒目切齿。” 2、瞪眼[ dèng yǎn ] 解释:睁大眼睛。多指跟人生气或耍态度。 老舍 《龙须沟...

喃喃、细语、唧哝、喁喁、呢喃。 一、喃喃 白话释义:低声说话的声音:~自语。 出处:《韦护》第三章:“ 丽嘉 骇得不知所措的望着珊珊 ,喃喃的喊着奇怪。” 朝代:近代 作者:丁玲 二、细语 白话释义:低声细说。 出处:《拜新月》诗:“细语人...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwbr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com